Педагогічна та Вчена Ради

Педагогічна та Вчена Ради

Педагогічна Рада

Педагогічний Рада – керівний орган Полтавської місіонерської духовної семінарії, колегіально визначає стратегію і тактику розвитку Духовної школи, вирішальний принципові кадрові та адміністративні питання.
До складу педагогічної ради входять всі викладачі Полтавської місіонерської духовної семінарії.
Очолює роботу Педагогічного Ради його Голова – Ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії. У виняткових випадках, під час відсутності Ректора, з його благословення засідання Педагогічного Ради проходять під головуванням віце-ректора – заступника голови Педагогічного Ради. Головуючомудопомагають також заступники голови – проректори з навчальної та наукової роботи.
На всіх засіданнях Ради ведеться протокол, в якому відображається хід обговорення питань порядку денного. У разі незгоди одного або декількох членів Ради з рішенням, прийнятим більшістю голосів, думка незгодних може, на їхнє прохання, бути внесено окремим пунктом в протокол.

Головні напрямки діяльності Педагогічного Ради:

 1. Перспективне планування навчально-виховної роботи.
 2. Обговорення та оцінка підсумків діяльності педагогічного та студентського колективів за семестр і навчальний рік; твердження Річного звіту, наданого в Учбовий Комітет при Священному Синоді Української Православної Церкви.
 3. Формування контингенту учнів: зарахування за результатами вступних іспитів студентів на перший курс очної та заочної форм навчання; вирішення питань про прийом (переведення) учнів з інших Духовних шкіл; зарахування студентів, які закінчили інші Духовні школи, які бажають продовжити навчання на 2-му, 3-му та 4-му курсі, за результатами співбесіди; відрахування студентів.
 4. Розгляд дисциплінарних питань, в тому числі внутрішнього розпорядку.
 5. Розгляд та захист дипломних робіт випускників.
 6. Рішення про видачу дипломів, довідок студентам, які закінчили повний або неповний курс навчання.
 7. Видача рекомендацій для продовження духовної освіти, навчання за кордоном.
 8. Заслуховування звітів педагогів, повідомлень представників організацій та установ, що взаємодіють з Семінарії.
 9. Вирішення питань про залучення матеріальних засобів для забезпечення нормального ходу навчально-виховного процесу і поліпшення побутових умов.

Рішення Педагогічного Ради, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для всього колективу викладачів і студентів ПМДС.

Засідання педради оформляються протокольно. У книзі протоколів фіксується хід обговорення питань, передбачених порядком денним.

 

Вчена рада

Між засіданнями Педагогічних Рад діє Вчена Рада, яка здійснює поточне керівництво життя Духовної школи і вирішує повсякденні питання.

Вчена Рада – орган, створений для забезпечення колегіального керівництва діяльністю Полтавської місіонерської духовної семінарії, вирішення всіх поточних питань, що стосуються діяльності Духовної школи в області виховання і освіти, а також вирішення проблем адміністративно-господарського та організаційного плану.

До складу Вченої Ради входять: Ректор – голова Вченої Ради; віце-ректор – заступник голови Вченої Ради; проректор з навчальної роботи – заступник голови Вченої Ради; проректор з наукової роботи – заступник голови Вченої Ради; проректор з виховної роботи; декан богословсько-місіонерського факультету та завідуючі іконописним і регентським відділеннями; духівник; завідуючий канцелярією; методист; прес-секретар; секретар Вченої Ради.

Засідання Вченої Ради скликаються не рідше одного разу в квартал, відповідно до плану, затвердженого Педагогічною Радою перед початком навчального року.

Очолює роботу Вченої Ради її Голова – Ректор ПМДС. За відсутності Ректора, з його благословення, засідання Вченої Ради проходять під головуванням заступника – віце-ректора ПМДС.

На всіх засіданнях Вченої Ради ведеться протокол, в якому відображається хід обговорення питань порядку денного. У разі незгоди одного або декількох членів Ради з рішенням, прийнятим більшістю членів, думка незгодних може, на їхнє прохання, бути внесено окремим пунктом в протокол.

Головними напрямками діяльності Вченої Ради є:

 1. Поточне планування навчально-виховної роботи.
 2. Обговорення та оцінка підсумків діяльності педагогічного та студентського колективів; підготовка річного звіту, що надається в Учбовий Комітет при Священному Синоді Української Православної Церкви.
 3. Формування контингенту учнів; вирішення питань про переведення та відрахування студентів; клопотання про зарахування вихованців.
 4. Розгляд дисциплінарних питань, в тому числі внутрішнього розпорядку.
 5. Впровадження в навчальний процес новітніх досягнень богословської науки і педагогіки
 6. Розгляд та затвердження тем дипломних робіт випускників.
 7. Розгляд кандидатур і клопотання про видачу рекомендацій для продовження духовної освіти, навчання за кордоном.
 8. Заслуховування інформації і звітів педагогів, повідомлень представників організацій та установ, що взаємодіють з Семінарії.
 9. Вирішення різного плану конфліктних ситуацій.
 10. Вирішення питань про залучення матеріальних засобів для забезпечення нормального ходу навчально-виховного процесу і поліпшення побутових умов.
 11. Форми і зміст проведення Актових і Місіонерських днів, ювілейних торжеств.

Рішення Вченої Ради, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для всього колективу викладачів і студентів ПМДС, а також обслуговуючого персоналу.

Засідання Вченої Ради оформляються протокольно. У книзі протоколів фіксується хід обговорення питань, передбачених порядком денним.

Календарь новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 2
03 4 5 6 7 08 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<майиюль>

Фотоархив

Объявления

Інформація щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання
13 февраля 2020, 10:25
Повідомлення! Змінено офіційну електронну поштову адресу ПМДС
29 мая 2017, 15:02
Иконописная мастерская при Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии выполняет работы
01 апреля 2015, 10:01
Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства інформує
04 сентября 2012, 16:20

Ссылки