Факультет і відділення

Богословсько-місіонерський факультет

Коли ми говоримо про будь-яку духовну школу, мимоволі здається довга безперервна традиція, з покоління в покоління передає богословські знання, досвід молитовного життя. Але чи можна говорити про безперервність, якщо XX століття, здавалося б, зробило все, щоб будь-яку природну наступність перервати, щоб зв'язок часів повернути назад? Тепер ми можемо з упевненістю сказати: спадкоємність Євангельського благовістя «... і є, і буде», бо в основі її лежить не природний взаємоперехід речей! У 1918 році ті, хто закривали Полтавську семінарію, були впевнені, що зробили це назавжди. Вони не могли уявити, що в рік, який повинен був стати тріумфальним 90-річчям безбожної влади (а насправді 20-річчям її безславного падіння), в місті Комсомольську (нині Горішні Плавні) буде урочисто святкуватимуть 275-річчя Полтавської духовної школи!

Богословсько-місіонерський факультет нинішньої Полтавської місіонерської духовної семінарії з'явився як результат розвитку відкритого в 1997 році Духовного училища в місті Комсомольську. З самого початку атмосфера, яка панувала на заняттях в училищі, вказувала на те, що справа не обмежиться стандартною підготовкою регентів-псаломщиків. Такий висновок можна було зробити, ознайомившись хоча б з фондом нашої бібліотеки, в якій поряд з конче необхідною літературою з самого початку з'явилася маса книг з філософії, психології, історії, мистецтвознавства, літературної класики... Та й багато предметів, такі, як з'явилася незабаром трирічна історія філософії, психологія, явно виходили за рамки звичайного Духовного училища. Особливий, місіонерський акцент завжди ставився під час проведення всіх заходів, в яких брали участь наші студенти. Дискусійний клуб, перегляд і обговорення глибоких, проблемних фільмів, особлива відкритість, готовність чесно розглядати нагальні питання нашого непростого сьогодення стали вже традицією, якщо вони самі вчилися, проводячи бесіди зі школярами, відвідуючи дитячі притулки, в'язниці, видаючи свою, студентську газету, перемагаючи на загальноміських змаганнях знавців «Що? Де? Коли? », допомагаючи робити православну передачу на міському телеканалі, беручи участь в роботі дитячих недільних шкіл, а також в організації літніх таборів. Кілька разів хлопці брали участь в місіонерських десантах, організованих для віддалених районів Полтавської єпархії.

Такий настрій стимулює і викладачів, не даючи їм можливості застигати в самоспогляданні. Кожна дисципліна, що викладається на заняттях, розглядається як частина єдиної системи підготовки богослова-місіонера. Ось чому важливо не тільки дати інформацію, але ще і показати, як вона застосовується в динаміці дискусії, як відповідає потребам місії. Тому одне з істотних вимог до викладача – і постійне оновлення, пожвавлення курсу, читання нової літератури з предмету, тобто постійне навчання.

Ми вимагаємо активного залучення кращих досягнень світської мудрості, художньої літератури, публіцистики – адже місіонер повинен знати все це, щоб не перетворюватися на статиста, щоб його нелегку працю знаходив відгук в серцях сучасників, а не перетворювався на привід для самовдоволення. Дисципліни об'єднуються в тематично подібні блоки, щоб викладачі мали можливість обговорювати дидактичні проблеми, виробляти спільний погляд на складні для питання сучасності (а їх чимало при щирому ставленні до своєї праці). Викладачі також мають можливість користуватися порадами досвідченого методиста, щоб рости професійно. Всі ці зусилля не марні. Цікаво, що вчитися до нас надходять не тільки юнаки, що зазвичай для такого факультету, а й дівчата, причому це стало стійкою тенденцією.

Деякі знаходять, що така активність є неприйнятною. Але справді християнська традиція – це не багаторазове відтворення в часі одного і того ж штампа. Це переказ, і переказ справжнього життя. А таке життя не може не дихати новизною. Ми не маємо права забувати слова Апостола Павла, найбільшого місіонера: «... коли хто в Христі, той нове творіння; стародавнє минуло, ото сталось нове»(2 Кор. 5:17).

За 20 років існування відродженої Полтавської духовної семінарії богословсько-місіонерський факультет закінчили майже 1400 випускників.


Іконописне відділення

Відкриття при Полтавській місіонерської духовної семінарії в червні 2006 року іконописного відділення дало можливість українській православній молоді стаціонарно вивчати канонічний церковний іконопис. Вивчати не за кордоном, шлях куди довгий і не дешевий, ні на вечірньому відділенні після довгого трудового дня і при штучному освітленні, коли величезну роль для передачі кольору грає саме природне денне освітлення, а на рідній землі.

Навчання іконопису.

Процес навчання довгий і складний, але піддається тому, хто дійсно хоче навчитися. А головне, що довгі години, проведені за мольбертом, дарують дивовижне відчуття дотику з таємницею, з кожним днем ​​лінії все чіткіше і дедалі більшим змістом наповнюється твоя праця. «Копіюючи ікону, людина всебічно пізнає її і мимоволі приходить в зіткнення з тим світом, який в ній укладено, поступово починає відчувати реальність цього світу, істинність даного способу. Потім осягає глибину його змісту, уражається чіткістю форм і внутрішньої обгрунтованістю його деталей і воістину святою простотою художнього вираження. Але щоб так зрозуміти ікону, потрібно час, і іноді досить тривалий... » (черниця Іуліанія).

У нашому навчальному закладі майбутні іконописці отримують знання не тільки по іконопису і історії християнського мистецтва, але також вивчають реставрацію давніх пам'яток церковного живопису, іконографію (богослов'я ікони), основи академічного малюнка і живопису, техніку мозаїки, катехізис, Біблійну історію Старого і Нового Завітів, церковнослов'янську мову, літургіку, місіологію, православну педагогіку і т. д. Щодо основного предмета – техніки іконопису, то на уроках студенти вивчають канонічний живопис по репродукціїях, що дає їм можливість порівнювати особливості різних іконописних шкіл і їх напрямків.


Свої навчальні роботи студенти виконують в техніці яєчної темпери, яка складається з натурального пігменту і сполучного елемента – яєчної емульсії. Від написання (в церковній іконописній термінології прийнято саме це слово, а не світське – малювання) простої гірки (в художньому живописі це має найменування – пейзаж), або будівлі переходять до фігур святих, а на старших курсах приступають до вивчення композицій святкових і житійних ікон. Велика увага приділяється творчому підходу студентів до процесу навчання, що і забезпечує належне зростання майбутнього іконописця.

За 11 років існування іконописного відділення диплом бакалавра отримали 30 випускників.


Відділення регентів-псаломщиків

Регентське відділення стояло біля самих витоків нашої відродженої Духовної школи – в перший після відновлення роботи 1997-1998 навчальний рік тільки воно було єдиною структурної навчальної одиницею. Хоча перший випуск склав всього 10 людей, вже в наступному навчальному році, зважаючи на велику кількість дівчат і юнаків, які бажали отримати церковну музичну освіту, регентський клас виріс до 25-ти студентів, а курс навчання був розширений з одного до двох років; в 2000 р – до трьох.

Були розроблені навчальні програми з профілюючих і допоміжним дисциплін, а також в обов'язковому порядку була введена богослужбова регентска практика на парафіях, в монастирях (Спасо-Преображенському (м.Лубни), Хрестовоздвиженському (м.Полтава), Різдва Богородиці (смт. Козельщина)) Полтавської та сусідніх єпархій Української Православної Церкви.

З самого відкриття відділення перед викладачами постало завдання підготовки широко освіченого регента. У зв'язку з цим, крім профілюючих музичних дисциплін були введені богословські і загальноосвітні предмети: гармонія, музична література, християнські деномінації, іконоведення, місіологія, церковнослов'янський практикум та ін. Частково насичення навчального плану було викликано причиною малого відсотка абітурієнтів з музичною освітою – абітурієнти в 8- ми з 10-ти випадків володіли необхідною підготовкою. З цієї причини і був введений широкий спектр музичних предметів – для швидкого скорочення дистанції між початковими і розвиненими голосами.

Особливо слід відзначити підготовку учнів по так званим профілюючим предметам: церковному уставу, церковному співу, сольфеджіо, методикою роботи з хором, історії співу. Ведуть ці предмети педагоги, які знають і люблять свою справу. А дисципліни ці у нас в особливій шані, тому, що саме вони основа регентських знань. Так важливим є курс історії співу, в якому розглядаються питання ранньохристиянської, візантійської і давньоруської богослужбової практики, аналізуються духовні твори композиторів, їх творчий шлях. Уроки церковного співу, на яких вивчаються церковні голоси, подібні, монастирські розспіви, розспів Києво-Печерської лаври, древній знаменний спів, співи церковних композиторів. Уроки сольфеджіо ставлять своїм головним завданням навчити співати незнайомий текст «з листа». Методика роботи з хором – перше відчуття живого хору, співаків, вміння орієнтуватися в будь-якій партії хору, вчасно збудувати і інтонаційно підтримати хор, виробити чіткий ритм і т.д.


Особлива увага приділяється в вихованні та освіті майбутнього регента індивідуальних занять з предметів: диригування, читка хорових партитур, фортепіано, вокал. Тут виробляється не тільки техніка диригування, гри на фортепіано, вміння володіти своїм голосом, а й виховання особливого «регентського» характеру, волі, терпіння, наполегливості, завзятості і, звичайно ж, духовного розуміння молитовного характеру виконуваних творів.

За 20 років існування відродженої Полтавської духовної семінарії відділення регентів-псаломщиків закінчило 310 випускників.

Календарь новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 2 3 4 5 06
07 8 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<апрель 

Фотоархив

Объявления

Розпочинають свою роботу дитячі православні табори відпочинку Полтавської єпархії «ОРЛЯТКО» та «ПСЬОЛ»
01 июня 2017, 17:35
Повідомлення! Змінено офіційну електронну поштову адресу ПМДС
29 мая 2017, 15:02
До уваги випускників вищих духовних навчальних закладів! (Щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові
28 мая 2017, 15:02
Иконописная мастерская при Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии выполняет работы
01 апреля 2015, 10:01
Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства інформує
04 сентября 2012, 16:20

Ссылки