До уваги випускників вищих духовних навчальних закладів! (Щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання)

У Міністерстві освіти і науки України (далі – МОН) продовжує роботу Комісія з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

МОН відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. за № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» продовжує процедуру державного визнання зазначених документів.

Визнанню підлягають документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, які видані до 6 вересня 2014 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Визнання документів про вищу духовну освіту

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка;

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

3. 1) копія документа про вищу духовну освіту, який визнаватиметься, виданого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

3. 2) копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми (може видати той вищий духовний навчальний заклад, який видав диплом, або його правонаступник на підставі архівних відомостей);

3. 3) копія документа про середню освіту;

3. 4) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

3. 5) копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

3. 6) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.

Процедура державного визнання документів про вищу духовну освіту складається з:

1) встановлення еквівалентності освітнього рівня та кваліфікації, здобутих у вищих духовних навчальних закладах, відповідному освітньому рівню системи освіти України;

2) ухвалення рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про вищу духовну освіту.

За бажанням заявників (за наявності) додатково можуть подаватися засвідчені в установленому порядку копії документів здобуту ними про вищу освіту державного зразка та додатки до них.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

для юридичних осіб – п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85, 00 грн.).

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби України (доходи місцевого бюджету).

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України).

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Реквізити – назву отримувача платежу, його розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, банк, код банку – можна дізнатися на сайті Державної казначейської служби України за цим посиланням: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=237852&page=0

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) у відділ документального забезпечення (загальну канцелярію) (к. 13).

Зразки оформлення необхідних документів знаходяться за електронною адресою:

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-22/5708/nmo-381.pdf

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0678-16#n75


Визнання документів про науковий ступінь

Державне визнання документів про науковий ступінь здійснюється на підставі заяви власника документа про науковий ступінь або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про науковий ступінь до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) заява власника документа про науковий ступінь (за зразком);

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;

3. 2) копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);

3. 3) копія диплома про науковий ступінь, який визнаватиметься, отриманого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

3. 4) копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);

3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;

3. 6) копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);

3. 7) копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);

3. 8) перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);

3. 9) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав'язок.

До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Зі зразками оформлення деяких документів цієї атестаційної справи можна ознайомитися за цим посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16/paran4#n4

У разі позитивного рішення щодо видачі документа про науковий ступінь державного зразка власникові треба буде відшкодувати вартість його виготовлення, про що буде повідомлено окремо.

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Визнання документів про вчене звання

Державне визнання документів про вчене звання здійснюється на підставі заяви власника документа про вчене звання або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про вчене звання до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) заява власника документа про вчене звання;

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;

3. 2) копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);

3. 3) копія документа про вчене звання, який визнаватиметься, отриманого до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

3. 4) копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;

3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;

3. 6) копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;

3. 7) перелік опублікованих наукових праць;

3. 8) копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;

3. 9) переклад на українську мову копій зазначених вище документів у разі їх видання іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав'язок.

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Зі зразками оформлення деяких документів цієї атестаційної справи можна ознайомитися за цим посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16/paran4#n4

У разі позитивного рішення щодо видачі документа про вчене звання державного зразка власникові треба буде відшкодувати вартість його виготовлення, про що буде повідомлено окремо.

Пакет названих документів можна надсилати поштою або подавати особисто до Міністерства освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Контактна особа з питань, пов'язаних з поданням вищезазначених документів:

заступник голови Комісії – Решетніков Юрій Євгенович, тел.: (067) 503-20-05, ел. пошта: yresh07@gmail.com

9 декабря 20175687

Календарь новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 03
04 5 06 7 8 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<ноябрьянварь>

Фотоархив

Объявления

Інформація щодо державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання
13 февраля 2020, 10:25
Повідомлення! Змінено офіційну електронну поштову адресу ПМДС
29 мая 2017, 15:02
Иконописная мастерская при Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии выполняет работы
01 апреля 2015, 10:01
Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства інформує
04 сентября 2012, 16:20

Ссылки